Harlech Climbing Wall Open for Business

Photographing Harlech Climbing Wall's opening night
07/11/2011
The local community in Harlech banded together to save their local sports amenities from closure. A climbing wall and bouldering room were built in a new extension to the existing swimming pool and cafe.

The new wall provides an excellent training venue for local climbers and outdoor centres, as well as a much needed 'wet weather' alternative for visitors to the area. The main wall area provides climbs as high and as challenging as any wall in North Wales.

Mike was fortunate to be able to go to the opening night, as both a climber and photographer.

Mae'r gymuned leol yn Harlech bandiau at ei gilydd i achub eu cyfleusterau chwaraeon lleol rhag cau. Mae ystafell dringo wal ddringo a adeiladwyd mewn estyniad newydd i'r pwll nofio presennol a chaffi.

Mae'r wal newydd yn darparu hyfforddiant yn lleoliad gwych ar gyfer dringwyr lleol a chanolfannau awyr agored, yn ogystal â dewis arall mawr ei angen 'tywydd gwlyb' ar gyfer ymwelwyr â'r ardal. Mae'r ardal prif wal yn darparu dringo mor uchel ac mor anodd ag y wal yn y Gogledd.

Mike yn ffodus i allu mynd i'r noson agoriadol, gan fod y ddau yn ddringwr a ffotograffydd.