Mike Gibson is a freelance photographer based near the coastal town of Criccieth in Gwynedd, North Wales. He has 30 years experience behind the lens and has a Diploma in Professional Photography. Louise Morgan, a freelance artist, is Vital Images' creative director. With a life long passion for painting she is the driving force behind the artistic creations, processing and presentations.

If you would like us to take photographs for you - please use the contact page to get in touch.

A selection of landscape, event and creative images are for sale - click on the images for the shopping!

____________________________________________

Mike Gibson yn ffotograffydd ei liwt ei hun yn seiliedig ger tref arfordirol Cricieth yng Ngwynedd, Gogledd Cymru. Mae ganddo 30 mlynedd o brofiad y tu ôl i'r lens ac mae ganddo Diploma Proffesiynol mewn Ffotograffiaeth. Louise Morgan, artist llawrydd, yn gyfarwyddwr Delweddau Vital 'creadigol. Gyda brwdfrydedd bywyd hir ar gyfer paentio hi yw'r grym y tu ôl, prosesu y creadigaethau artistig a chyflwyniadau.

Os hoffech i ni i dynnu lluniau i chi - defnyddiwch y dudalen gyswllt i gysylltu â ni.

Detholiad o dirwedd, digwyddiad a delweddau creadigol ar werth - cliciwch ar y delweddau ar gyfer y siopa!